Dünya pazarlarındaki faaliyetler üzerinde doğrudan etkisi olan ulusal ve uluslararası hukuk çeşitliliği, bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara yüksek kalitede hukuki destek sağlanmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Atlantika, müşterilerine sınır ötesi bir hukuki kavrayış sağlamak ve yabancı hukuk düzenlerinin öngörülemezliğinden doğan engelleri ortadan kaldırmak için  geniş bir alanda hukuki destek sunmaktadır.

Bu doğrultuda Atlantika müşterilerine, ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, uluslararası ticaret hukuku, vergi hukuku ve iş hukuku alanlarında  doğrudan hizmet sağlarken, diğer alanlarda hukuki desteğin gerekli olduğu durumlarda, Atlantika bu alanlarda da müşterilerini kaliteli hukuki destekle donatmak için gerekli organizasyonu yapmaktadır.