Şirketler için ülkedeki ekonomik eğilimler ve uygulanan sektörel politikalara ilişkin analizler


Yeni bir pazara girebilmek için yararlı olacak bir husus da gidilecek ülkenin siyasi, kültürel ve ekonomik çevre ile koşulları hakkında kapsamlı bilgi sahip olmaktır. Bu stratejik bilgilere sahip olmak yeni iş girişimleri gerçekleştirebilmek için çok yararlı bir unsur olacaktır.

 

Kamu siyaseti, eğilim ve eksenleri veya müşterinin ilgisini çeken ve iş ilişkilerini geliştirmeyi planladığı sektörlere ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek istediği konularda uygulamalı siyasi-ekonomik analizler yapmaktayız.